De Van Slingelandtlaan ligt in de Raadpensionarissenbuurt of Raadsherenbuurt, ook wel de Staatsliedenbuurt genoemd. Voor alle drie benamingen valt iets te zeggen. De lanen dragen de namen van staatslieden .

De functie van hen was raadsheer en de naam voor hun ambt was raadpensionaris. De Raadpensionarissenbuurt ligt van Oost naar West tussen de Herenweg en de Bronsteeweg en van Zuid naar Noord tussen de Koediefslaan en de Van Oldenbarneveltlaan.

Op het kaartje staan de tien lanen die de naam van een raadpensionaris hebben:

Van Slingelandtlaan, Van de Spiegellaan, Antonis Duycklaan, Paulus Buyslaan, Adriaan Pauwlaan, Caspar Fagellaan, Johan de Wittlaan, Jacob Catslaan, Heinsiuslaan, Van Oldenbarneveltlaan.

 

Wat is een raadpensionaris ?

In de staatkundige geschiedenis van de Republiek (1588-1795) was de raadpensionaris een centrale figuur. Raadpensionaris was de titel van de eerste ambtenaar en rechtskundig adviseur van de Staten van het gewest Holland en het gewest Zeeland.

Omwille van de macht van het gewest Holland in de hele republiek kwam de raadpensionaris van Holland een belangrijke rol toe. Raadpensionaris Johan van Oldenbarnevelt en Johan de Witt werden in dit ambt tot leider van de Republiek.

Wat deed een raadpensionaris?

De Hollandse raadpensionaris leidde de vergadering van de Staten, hij stelde de agenda op, gaf preadviezen, tekende de resoluties en las de notulen voor.

Verder was hij een vast lid van en woordvoerder voor zijn gewest in de Staten-Generaal, voerde der correspondentie met vreemde mogendheden en had als zodanig in de Republiek min of meer de positie van een moderne minister van Buitenlandse Zaken. De raadpensionaris van Holland was vaak de dominante man in de hele Republiek.

Geef een reactie