De van de Spiegellaan is vernoemd naar Laurens Pieter van de Spiegel (1737-1800). Al op jonge leeftijd maakte hij carrière in het Nederlands openbaar bestuur.

Eerst was hij burgemeester van Goes, later raadpensionaris van Zeeland en tenslotte van 1787-1795 raadpensionaris van Holland.

Hij werkte aan voorstellen om de vastgelopen samenwerking van de zeven Nederlandse gewesten weer vlot te trekken. Hij heeft op dit gebied weinig kunnen bereiken.

Van de Spiegel werd door zijn tijdgenoten beschouwd als een geleerde die met zijn geschriften van grote betekenis was voor de geschiedenis van het recht. Hij liet een uitgebreide collectie van brieven na en diverse verhandelingen over het functioneren van het recht, de politiek en het landsbestuur.

Een van zijn bekendste werken is de Schets der Regeerkunde . In deze Schets benadrukte hij dat een goede politicus drie eigenschappen moet hebben: hij moet zijn tijd goed kunnen indelen, betrouwbaar zijn en een goede gezondheid hebben

Toen de Fransen in 1795 de Republiek binnentrokken, werd het oude regime verjaagd of gearresteerd. Een van de gevangene was de raadpensionaris van Holland, Van de Spiegel.

Het ambt van raadpensionaris werd opgeheven en daarmee was Van de Spiegel de laatste raadpensionaris. Hij heeft zonder proces vier jaar vastgezeten: achtereenvolgens op het Binnenhof, in Huis ten Bosch, in de Vrouwenkamer van de Gevangenpoort en ten slotte in het kasteel van Woerden.

Na zijn vrijlating vestigde hij zich in het Pruisische Lingen waar het stadhouderlijk hoofdkwartier in ballingschap was gevestigd. Daar werkte hij aan een nieuwe staatsregeling voor na de bevrijding. Hij stierf in Lingen in 1800.

Van de Spiegelprijs

Deze prijs is een eerbetoon aan een persoon uit de wetenschap of de praktijk van het Nederlands openbaar bestuur die door zijn loopbaan of oevre een brug heeft geslagen tussen de bestuurskunde en het openbaar bestuur.

De Vereniging voor Bestuurskunde heeft de eerste Van de Spiegelprijs in 2004 toegekend aan Herman Tjeenk Willink (Vice-President van de Raad van State).

De tweede Van de Spiegelprijs is in 2007 toegekend aan Herman van Gunsteren, emiritus hoogleraar in de politieke en rechtsfilosofie aan de Universiteit Leiden.

Geef een reactie