De redactie kan voor de juistheid van de gegevens niet garanderen. Correcties en aanvullingen zijn welkom

19__ – 19___ Familie Westra

1960 – ____ Maarten en Margot Witsenburg,

1932 – 1960 L. Witsenburg, 1e bewoner